NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TẠI LIÊN HOAN ẨM THỰC BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ IV NĂM 2022

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TẠI LIÊN HOAN ẨM THỰC BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ IV NĂM 2022

“Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022 đã diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 18/12/2022.

Xem thêm

Lễ bế mạc Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Lễ bế mạc Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022.

Xem thêm

Cuộc thi "Gian hàng đẹp" tại Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Cuộc thi "Gian hàng đẹp" tại Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Quyết định thành lập Ban giám khảo và Tiêu chí chấm thi gian hàng đẹp tại Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022.

Xem thêm

Liên hoan "Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022

Liên hoan "Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022

Trân trọng kính mời quý du khách thập phương đến tham dự Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Xem thêm

Kế hoạch Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Kế hoạch Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 26/8/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Xem thêm