Cuộc thi "Gian hàng đẹp" tại Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022

Quyết định thành lập Ban giám khảo và Tiêu chí chấm thi gian hàng đẹp tại Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ IV năm 2022.