Mời đại diện đơn vị tham gia Ban Tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn số 469/SVHTTDL-TTXTDL ngày 25/5/2022

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn số 469/SVHTTDL-TTXTDL ngày 25/5/2022 về việc mời đại diện đơn vị tham gia Ban Tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022.

Căn cứ Công văn số 19/UBND-VX ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chủ trương tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022.

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV, diễn ra thành công và đúng theo Kế hoạch đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đạ diện (phụ trách nội dung liên quan) tham gia Ban Tổ chức ““Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022.

Thời gian tổ chức: từ ngày 15 đến ngày 18/12/2022

Địa điểm: Sân vận động Gò Đậu (đường 30/4, P.Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương