Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1347/SVHTT&DL-QLDL ngày 17/6/2022

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND  tỉnh Sơn La về tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La”

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh tham gia gửi các tác phẩm tham dự cuộc thi thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ hỗ trợ tuyên truyền, cung cấp thông tin đế các tác giả gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ:

Đường bưu điện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, đường Khau Cả, Tổ 8, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.

Hộp thư điện tử: cuocthianhdepdulichsonla@gmail.com.                   

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

                                                                                               Trung tâm Xúc tiến Du lịch