Quyết định số 1012/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/4/2015

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị Quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

binh duong image

Quyết định được ban hành kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị Quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

 

xem chi tiết đính kèm tại đây