Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Văn Yên và thiết kế công trình biểu tượng du lịch huyện Văn Yên

BTC cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Văn Yên và thiết kế công trình biểu tượng du lịch huyện Văn Yên ban hành Thể lệ cuộc thi

1. Nội dung, chủ đề

Tác phẩm dự thi khái quát được những giá trị tiêu biểu, đặc sắc về truyền thống lịch sử, văn hoá, mảnh đất, con người huyện Văn Yên; đặc biệt là thể hiện được những nét văn hoá đặc trưng của huyện như: Đền Đông Cuông, Quế, bản sắc văn hoá vật chất và tinh thần của 12 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện, những thành tựu của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới.

2. Đối tượng tham gia

Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, công dân Việt Bam đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham gia cuộc thi. (Các thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật không được tham gia cuộc thi).

3. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự thi

3.1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm dự thi kể từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023. Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường Bưu điện, Ban Tổ chức căn cứ ngày ghi trên dấu Bưu điện là ngày nộp tác phẩm.

3.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Yên.

+ Địa chỉ: Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

+ Thông tin liên hệ: Ông Hà Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin; số điện thoại: 0945.336.466.

Hoặc: 

- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

+ Địa chỉ: Tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ Thông tin lirn hệ: Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái; số điện thoại: 091.251.0768.

Cơ cấu giải thưởng

* Đối với giải thiết kế biểu trưng (logo) huyện Văn Yên

- 01 Giải Nhất: 50.00..000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

- 03 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng chẵn).

* Đối với giải thiết kế công trình biểu tượng du lịch huyện Văn Yên

- 01 Giải Nhất: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

- 03 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng chẵn).

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                                             Trung tâm Xúc tiến Du lịch