Thể lệ Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024

Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024 với chủ đề “Hậu Giang - Miền đất hội tụ”

- Các tác phẩm dự thi mang những thông điệp rõ ràng, sáng tạo, thân thiện theo 03 nội dung sau:

+ Di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, ẩm thực, điểm đến du lịch.

+ Văn hóa, lễ hội và môi trường sống.

+ Miền đất, con người Hậu Giang.

- Cách thức đăng ký dự thi:

+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Gửi đến Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang, số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Hoặc nộp qua hộp thư điện tử: Gửi về địa chỉ: Quyenpt.svh@haugiang.gov.vn.

- Thời gian thi: Cuộc thi được phát động và tiếp nhận tác phẩm dự thi từ tháng 5 năm 2024 đến ngày 14 tháng 8 năm 2024.

Xem chi tiết đính kèm: 

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024

Thể lệ Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024

                                                                                     Trung tâm Xúc tiến Du lịch (A)