Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Thông báo lịch tiếp công dân định kì và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2024

I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư của tuần thứ hai hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được bố trí vào 01 ngày phù hợp, gần nhất trong tháng đó.

1. Thời gian:

- Buổi Sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, số 239, đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thành phần

- Chủ trì: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

- Phòng HC-TH và Đại diện Phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch

II. TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

1. Thời gian: Trung tâm Xúc tiến Du lịch thực hiện tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

2. Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, số 239, đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thành phần

Viên chức được phân công tiếp công dân và đại diện các phòng chuyên môn có liên quan đến vụ việc cụ thể của công dân.

                                                 Trung tâm Xúc tiến Du lịch