Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương

Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hành động số3961/KH-UBND ngày 4/8/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2023.

Xem thêm

Cuộc thi chia sẻ công thức món ăn địa phương

Cuộc thi chia sẻ công thức món ăn địa phương

Cuộc thi do Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với thương hiệu Maggi- Tập đoàn Nestle triển khai

Xem thêm

Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023

Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa ban hành văn bản về nội dung đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023

Xem thêm

Nội quy tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Nội quy tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Quyết định số 44/QĐ-TTXTDL ngày 04/8/2023 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Trung tâm Xúc tiến Du lịch vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTXTDL ngày 04/8/2023 về Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân

Xem thêm