Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2020

Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2020 dự kiến diễn ra trong hai tháng (tháng 10 - tháng 11/2020) . Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp  phần thu hút du khách và quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh

binh duong image

Các địa điểm diễn ra Lễ hội Áo dài: Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bưu điện Thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung lễ hội bao gồm nhiều chương trình, hoạt động phong phú, đặc sắc.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: