Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Xem thêm

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam
An Giang - Lễ hội Bà Chúa Xứ

An Giang - Lễ hội Bà Chúa Xứ

Xem thêm

Lễ hội chùa Hương

Xem thêm

Lễ hội chùa Hương
Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Đình Thần Thắng Tam là một quần thể kiến trúc gồm có 3 di tích: Đình Thần Thắng Tam, miếu Bà Ngũ Hành, lăng ông Nam Hải. Theo truyền thuyết Đình Thần Thắng Tam thờ chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng Thắng ở Vũng Tàu, đó là: Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền.

Xem thêm