Ấn phẩm Bình Dương - Du lịch MICE

Ấn phẩm Bình Dương - Du lịch MICE giới thiệu các thông tin liên quan đến loại hình du lịch MICE ở Bình Dương (MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)) 

binh duong image

Ấn phẩm gồm 30 trang, được thực hiện dưới dạng song ngữ Việt - Anh, có nội dung, hình ảnh đặc sắc. Giới thiệu các thông tin về loại hình du lịch MICE ở Bình Dương, các địa điểm tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, các tour du lịch MICE, các đơn vị lữ hành tổ chức tour du lịch MICE,..

Xem chi tiết đính kèm tại đây

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch