Ấn phẩm Du lịch Bình Dương - Địa chỉ đỏ

Ấn phẩm giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc tôn giáo, điểm du lịch tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây đều là những địa điểm du lịch về nguồn, điểm tham quan tìm hiểu văn hóa, lịch sử của vùng đất Bình Dương.

binh duong image

Ấn phẩm gồm 68 trang, giới thiệu 48 địa điểm du lịch đây đều là các di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc tôn giáo, điểm tham quan nổi bật của tỉnh Bình Dương.

Bình Dương với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển đồng thời Bình Dương còn là tỉnh giàu truyền thống cách mạng với lịch sử đấu tranh vẻ vang qua hai cuộc kháng chiến thực dân Pháp và đế quốc  Mỹ, Bình Dương ngày này có nhiều địa danh đã đi vào lịch sử với những chiến công vẻ vang, là niềm tự hào của quân dân cả nước: Chiến khu Đ, chiến khu Thuận An Hòa, chiến thắng Phước Thành, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Nhà đỏ,…. Đó là những địa điểm lưu giữ, bảo tồn chứng tích lịch sử, - văn hóa đồng thời là điểm tham quan, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu trang giữ nước của cha ông cho thế hệ trẻ hôm nay.

Xem chi tiết đính kèm tại đây

Trung tâm Xúc tiến Du lịch