CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ QUỐC GIA "LỄ HỘI KỲ YÊN ĐÌNH DĨ AN"

Tính đến tháng 02 năm 2023, tỉnh Bình Dương có 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 05 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An là một trong số ít các lễ hội cúng đình ở Bình Dương còn giữ được đầy đủ các giá trị truyền thống, đó là sự chỉn chu bài bản trong quy trình thực hành, sự lan tỏa trong đời sống xã hội và các nghi thức được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với ý nghĩa đó, ngày 02 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 150/QĐ-BVHTTDL quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương”.

Đại lễ Kỳ yên đình Dĩ An là một lễ hội truyền thống của cộng đồng có quy mô lớn, kéo dài trong vòng 4 ngày và trải qua 22 nghi thức cúng tế. Bên cạnh những nghi thức quen thuộc, phổ biến trong lễ cúng đình ở Nam Bộ như cúng Tiền Hiền, Thỉnh Sanh, Túc Yết, Đàn Cả…có nhiều nghi lễ ít phổ biến ở Nam Bộ và Bình Dương như: Nghi lễ chiêu vong, chiêu u, Lễ tế Ngọc Hoàng, Lễ đọc kinh cầu an, Lễ an vị và các nghi thức cúng Ngũ Hành Nương Nương (múa hát bóng rỗi, Địa – Nàng, an vị các Bà)…

Như vậy, tính đến tháng 02 năm 2023, tỉnh Bình Dương có 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; 05 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp, Nghề gốm Bình Dương, Võ Lâm Tân Khành Bà Trà, Lễ hội Kỳ yên đình Tân An và Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An. 

                                                                             Theo Bảo tàng tỉnh Bình Dương