Một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2023

Trong những năm gần đây Hà Giang đã trở thành một trong số những điểm đến được yêu thích của du khách trong nước và quốc tế

Trong năm 2023, Hà Giang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cảnh quan, cơ sở vật chất và các chương trình, sự kiện hấp dẫn du khách. Với tinh thần mở rộng quảng bá, hợp tác, liên kết kích cầu du lịch Hà Giang với các địa phương, góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển.

Dưới đây là một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2023.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                      Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)