Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sáng ngày 01/7/2022, tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐUS ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hướng dẫn tổ chức đại hội Chị bộ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 01/7/2022, tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm.

Với tinh thần tích cực, đoàn kết và nghiêm túc trong các nội dung, Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của một đơn vị làm công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ khách du lịch, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch của ngành đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình hoạt động, tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sau 01 buổi làm việc dân chủ, trách nhiệm Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Minh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư, đồng chí Phạm Hồng Thi làm Phó Bí thư.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối kết hợp của các Chi bộ trong ngành, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, cùng sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu của các đảng viên và quần chúng trong đơn vị, chắc chắn trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 Chi bộ Trung tâm sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Chi bộ lần thứ VIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Đồng chí Võ Thúy Hằng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - UVTV Đảng ủy Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong phát biểu chỉ đạo

Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ

                                                                                                         Trung tâm Xúc tiến Du lịch