Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023

Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tổ chức thành công Hội nghị viên chức người lao động năm 2023.

Sáng ngày 26/02/2024, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đức Minh – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch; ông Phạm Hồng Thi – Tổ Trưởng Tổ công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

Ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo, kiểm điểm về việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Và đã báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 và phương hướng năm 2024. Đồng thời báo cáo kết quả phong trào thi đua của cơ quan và Tổ Công đoàn năm 2023, phương hướng thực hiện năm 2024. Cũng như báo cáo công khai kinh phí thu, chi tài chính năm 2023 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

Hội nghị đã thông qua Danh sách viên chức dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong dịp này chính quyền và Tổ Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Tổ Công đoàn. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% viên chức và người lao động đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn và việc thực hiện các Nghị quyết, giao ước thi đua, quy chế của đơn vị trong năm 2023. Đồng thời xây dựng, đóng góp ý kiến và thống nhất cho Nghị quyết, giao ước thi đua, quy chế của đơn vị trong năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng là dịp để phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

                                                                           TTXTDL (AN)