Lễ hội Hoa ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Đây là một trong những hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên nhằm giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Điện Biên, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Theo đó, Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII sẽ được diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2023; trọng tâm các hoạt động được tổ chức từ ngày 10/3 đến ngày 13/3 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Mọi thông tin tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thống của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Chuyên trang Lễ hội Hoa Ban tại địa chỉ: http://svhttdl.dienbien.gov.vn/lehoihoaban.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                                            Trung tâm Xúc tiến Du lịch