Bắc Ninh - Hội Lim

Bắc Ninh - Hội Lim

Xem thêm

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Xem thêm

An Giang - Lễ hội Bà Chúa Xứ

An Giang - Lễ hội Bà Chúa Xứ

Lễ hội Bà Chúa Xứ (còn gọi là lễ Vía Bà Chúa Xứ) được tổ chức hàng năm bắt đầu từ đêm 23/4 đến 27/4 âm lịch tại Miếu Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam (trước là x

Xem thêm

Lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương

Cứ sau dịp tết âm lịch là người dân từ khắp nơi đổ về xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội trẩy hội Chùa Hương.

Xem thêm

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lễ hội đình thần Thắng Tam

Đình Thần Thắng Tam là một quần thể kiến trúc gồm có 3 di tích: Đình Thần Thắng Tam, miếu Bà Ngũ Hành, lăng ông Nam Hải. Theo truyền thuyết Đình Thần Thắng Tam thờ chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng Thắng ở Vũng Tàu, đó là: Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền.

Xem thêm