Một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo

Cùng khám phá và tham quan một số địa điểm di tích trên địa bàn huyện Phú Giáo

1. Cầu Sông Bé

* Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 03/7/2012

Cầu sông Bé nối liền 2 xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa (Phú Giáo). Trong chiến tranh đây là con đường huyết mạch giao thông của ngụy quyền Sài Gòn. Cầu bị Mỹ đánh sập năm 1975, tại nơi đây đã diễn ra nhiều chiến công hào hùng của quân và dân Bình Dương.

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa và xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Điện thoại: (0274) 3 672 591 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo.

2. Di tích Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

* Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 09/7/2004

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành trước đây được xây dựng theo Sắc lệnh 143 ngày 22/10/1954 của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Đến năm 1961, sau chiến thắng Phước Thành vào đêm 17 rạng sáng 18/9, tỉnh lỵ Phước Thành bị xóa sổ khỏi bản đồ hành chính của chính quyền ngụy Sài Gòn. Năm 2001 đến năm 2004, Dinh tỉnh trưởng Phước Thành được tu sửa làm trụ sở hành chính huyện. Từ năm 2005, nơi đây trở thành nhà truyền thống của huyện Phú Giáo.

Địa chỉ: Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Điện thoại: (0274) 3 672 591 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo.