Danh mục di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tính đến tháng 11/2021, tỉnh Bình Dương đã có 62 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, có 13 di tích cấp Quốc gia và 49 di tích cấp Tỉnh.

DANH MỤC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN

 TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

* Di tích cấp quốc gia:

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

Số QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Nhà tù Phú Lợi

Phú Lợi, TDM

92/VH/QĐ

10/07/1980

2

Núi Châu Thới

Huyện Dĩ An

451VH/QĐ

21/04/1989

3

Chùa Hội Khánh

P. Phú Cường, tp.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

4

Nhà cổ Trần Công Vàng

P. Phú Cường, Tp.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

5

Nhà cổ Trần Văn Hổ

P. Phú Cường, Tp.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

6

Địa Đạo Tây Nam Bến Cát

Xã An Tây, tx Bến Cát

460QĐ/BT

18/3/1996

7

Khảo cổ học Dốc Chùa

xã Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

8

Đình Phú Long

TT Lái Thiêu, Thuận An

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

9

Khảo cổ học Cù Lao Rùa

xã Thạnh Hội, Tân Uyên

836/QĐ-BVHTTDL

03/3/2009

10

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh

xã Minh Tân, Dầu Tiếng

1630/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

11

Chiến khu Đ

xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên

1631/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

12

Đình Tân An (Bến Thế)

xã Tân An, Tp. TDM

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

13

Đình Dĩ An

p. Dĩ An,  Dĩ An

1185/QĐ-BVHTTDL

28/3/2019

* Di tích cấp tỉnh:

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

Số QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Đình Phú Cường (Bà Lụa)

P. Phú Thọ, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

2

Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

xã Bạch Đằng, Tân Uyên

3875/QĐ-UB

02/06/2004

3

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

xã Tân An, Tp TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

4

Miếu Mộc Tổ

p. Lái Thiêu, Thuận An

3875/QĐ-UB

02/06/2004

5

Chùa Hưng Long (Bà Thao)

p. Thạnh Phước, Tân Uyên

3875/QĐ-UB

02/06/2004

6

Bót Cầu Định

p. Tân Định, tx. Bến Cát

3875/QĐ-UB

02/06/2004

7

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

TT Phước Vĩnh, Phú Giáo

5197/QĐ-UB

09/07/2004

8

Căn cứ cách mạng Rừng Kiến An

xã An Lập, Dầu Tiếng

3875/QĐ-UB

02/06/2004

9

Căn Cứ Cách Mạng Hố Lang

p. Tân Bình, Dĩ An

3875/QĐ-UB

02/06/2004

10

Đình An Sơn

xã An Sơn, Thuận An

2941/QĐ-UB

04/07/2005

11

Chùa tổ Long Hưng (Tổ Đỉa)

p. Tân Định, Bến Cát

2941/QĐ-UB

04/07/2005

12

Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

xã Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên

2941/QĐ-UB

04/07/2005

13

Vòng Thành Đất Họ Võ

xã Long Tân, Dầu Tiếng

2941/QĐ-UB

04/07/2005

14

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

p. Phú Cường, tp Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

07/07/2006

15

Lò Lu Đại Hưng

xã Tương Bình Hiệp, TDM

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

16

Danh thắng núi cậu – lòng hồ Dầu Tiếng

xã Định Thành, Dầu Tiếng

3566/QĐ-UBND

17/08/2007

17

Chùa Bửu Phước

xã Phước Hòa, Phú Giáo

4727/QĐ-UBND

30/10/2007

18

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp, TDM

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

19

Đình Tân Trạch

xã Bạch Đằng, Tân Uyên.

4726/QĐ-UBND

30/10/2007

20

Chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên

p. Thạnh Phước, Tân Uyên

674/QĐ-UBND

10/03/2008

21

Mộ Võ Văn Vân

P. Chánh Nghĩa, TDM

3264/ QĐ-UBND

21/10/2008

22

Đình thần – Dinh Ông Ngãi Thắng

p Bình Thắng, Dĩ An

87/QĐ-UBND

09/01/2009

23

Vườn cây cao su thời Pháp thuộc

xã Định Hiệp, Dầu Tiếng

1222/QĐ-UBND

01/04/2009

24

Đình thần Dầu Tiếng

TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng

3997/QĐ-UBND

10/09/2009

25

Đình Thần Bình An

P. Bình An, TX. Dĩ An

4488/QĐ-UBND

14/10/2009

26

Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu

xã Long Hòa, Dầu Tiếng

5327/QĐ-UBND

17/12/2009

27

Chiến khu Vĩnh Lợi

xã Vĩnh Tân, tx Tân Uyên

3873/QĐ-UBND

07/12/2010

28

Miếu Bà đất cuốc

Xã Đất cuốc, Bắc Tân Uyên

381/QĐ- UBND

28/01/2011

29

Địa điểm lần đầu tiên Mỹ rải bom B52 tại Việt nam

Xã Long Tân, Dầu Tiếng

1289/QĐ-UBND

26/4/2011

30

Chiến Khu Thuận An Hòa

P. Thuận Giao, Thuận An

582/QĐ-UBND

07/3/2012

31

Di tích Cầu Sông Bé

Xã Vĩnh Hòa và Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

1778/QĐ-UBND

03/7/2012

32

Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng

Xã Lai Hưng, Bàu Bàng

2516/QĐ-UBND

14/9/2012

33

Chiến thắng Bàu Bàng

Xã Lai Uyên, Bàu Bàng

3504/QĐ-UBND

14/12/2012

34

Nhà máy xe lửa Dĩ An

P. Dĩ An, TX Dĩ An

3614/QĐ-UBND

25/12/2012

35

Chùa Hoa Nghiêm

TT. Dầu Tiếng, h.Dầu Tiếng

3615/QĐ-UBND

25/12/2012

36

Suối Mạch Máng (Suối Sọ)

P.Tân Bình, TX.Dĩ An

1052/QĐ-UBND

24/4/2013

37

Đền Bình Nhâm

Bình Nhâm, tx. Thuận An

1111/QĐ-UBND

04/5/2013

38

Đình Vĩnh Phước

p. Thái Hòa, TX Tân Uyên

604/QĐ-UBND

13/3/2015

39

Chiến thắng Suối Dứa

Khu phố 6, TT Dầu Tiếng

624/QĐ-UBND

17/3/2015

40

Đình Dư Khánh

p. Thạnh Phước, TX Tân Uyên

310/QĐ-UBND

15/2/2016

41

Đình Bưng Cù

p. Tân Phước Khánh, tx Tân Uyên

3278/QĐ-UBND

28/11/2016

42

Miếu Ông – Nơi hoạt động trinh sát quân báo biệt động tỉnh Bình Dương

p. Tân Hiệp, tx Tân Uyên

3724/QĐ-UBND

30/12/2016

43

Khu Căn cứ Bàu Gốc

xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên

982/QĐ-UBND

18/4/2017

44

Miếu Bà Bình Nhâm

p. Bình Nhâm, tx Thuận An

3307/QĐ-UBND

22/11/2018

45

Chiến thắng Bông Trang – Nhà Đỏ

Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên

3630/QĐ-UBND

21/12/2018

46

Chiến khu Long Nguyên

Xã Long Tân, Dầu Tiếng

3633/QĐ-UBND

24/12/2018

47

Đình Nhựt Thạnh

Xã Thạnh Hội, tx Tân Uyên

 

 

48

Chiến thắng Bót Cây Trường

Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng

2429/QĐ-UBND

25/08/2020

49

Nhà cổ Dương Văn Hổ

xã Bạch Đằng, tx Tân Uyên

2430/QĐ-UBND

25/08/2020