Một số khách sạn ở Thị xã Tân Uyên

Danh sách một số khách sạn ở Thị xã Tân Uyên:

binh duong image

1. Khách sạn Phụng Tiên

Địa chỉ: Kp. Tân Ba, P. Thái Hòa, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 626.168
 
2. Khách sạn Mộc Xum

Địa chỉ: Ấp Tân Hoá, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 631 433.