Tái bản ấn phẩm Ảnh đẹp du lịch Bình Dương

Ấn phẩm với nội dung thông tin được cập nhật, điều chỉnh giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Bình Dương qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia với những bức ảnh đẹp về du lịch Bình Dương.

binh duong image

binh duong image

Xem chi tiết đính kèm tại đây