Thông báo Tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023”

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các cá nhân, đơn vị có tác phẩm đạt giải Cuộc thi

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-SVHTTDL ngày 21/11/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận cá nhân, đơn vị đạt giải Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023”. Nay, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo các Tác phẩm đạt giải Cuộc thi cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức trao giải

Thời gian: 18 giờ 00’ ngày 30/11/2023 (thứ Năm)

Địa điểm: Công viên thành phố Thủ Dầu Một; địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các cá nhân, đơn vị có tác phẩm đạt giải Cuộc thi./.

                                                                                                  TTXTDL