Đẩy mạnh, quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch nông thôn

Đẩy mạnh, quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch nông thôn

Năm 2022 được xem là “năm sinh” của App du lịch Bình Dương trên nền tảng các thiết bị di động.

Xem thêm

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống cảnh quan trong phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống cảnh quan trong phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch phải gắn với việc khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa bản địa.

Xem thêm

Mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa Du lịch với Lễ hội, Sự kiện

Mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa Du lịch với Lễ hội, Sự kiện

Phát huy tối đa các sản phẩm văn hóa từ truyền thống tới hiện đại để quảng bá du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Thông báo Sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024

Thông báo Sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024

Điện Biên, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Xem thêm

Phấn đấu mục tiêu cao, ngành du lịch quyết tâm phục hồi hoàn toàn và phát triển đột phá vào năm 2024

Phấn đấu mục tiêu cao, ngành du lịch quyết tâm phục hồi hoàn toàn và phát triển đột phá vào năm 2024

Ngành Du lịch đã vươn lên, phát triển nhanh cả về quy mô và chất luợng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế.

Xem thêm