Tổ quản lý di tích huyện Phú Giáo thông báo

Địa chỉ truy cập số hoá 3D các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo

Thông báo: Địa chỉ truy cập số hoá 3D các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Giáo có 3 di tích lịch sử cấp tỉnh là: Di tích lịch sử cách mạng Cầu Sông Bé (xã Vĩnh Hoà - Phước Hoà); Di tích lịch sử Chùa Bửu Phước (xã Phước Hoà) và Di tích lịch sử cách mạng Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành (thị trấn Phước Vĩnh). Vừa qua 3 di tích trên đã được số hoá nhằm tạo điều kiện cho du khách gần xa được dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

Tổ quản lý di tích huyện Phú Giáo xin thông báo đến người dân được biết địa chỉ truy cập số hoá 3D các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo, xin kính mời mọi người vào link https://dulichphugiao.binhduong.gov.vn hoặc mã QR bên dưới để truy cập.