Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Dương tham gia ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Dương tham gia ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

binh duong image

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2014, giới thiệu thông tin, hình ảnh du lịch Bình Dương đến với khách du lịch tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ. Qua đó giúp các doanh nghiệp du lịch tiếp cận và giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường du lịch nội địa. Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia gian hàng cung cấp thông tin du lịch tại “Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh” năm 2014 từ ngày 27/3/2014 đến ngày 30/3/2014 tại khu B Công viên 23/9, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động của gian hàng Trung tâm đã tổ chức cung cấp ấn phẩm, phát Video giới thiệu về du lịch Bình Dương, bán các sản phẩm quà lưu niệm làm bằng sơn mài, gốm và tổ chức biểu diễn văn nghệ, trò chơi hoạt náo nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của du khách khi tham gia ngày hội.

binh duong image

Lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Dương và các địa phương

ký hợp tác du lịch với Lãnh đạo Sở VHTTDL TP HCM

Năm nay, ngoài việc tổ chức tham gia gian hàng cung cấp thông tin du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương còn tham dự Hội nghị Định hướng hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Thông qua Hội nghị này Bình Dương đã ký chương trình hợp tác du lịch với thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của từng địa phương, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế cho hai địa phương đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch.