Trung tâm Xúc tiến Du lịch giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch tại Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh

Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tổ chức hướng dẫn cài đặt App du lịch Bình Dương và trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Sáng 06 tháng 10 năm 2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (đường 30 tháng 4, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó các sản phẩm Ocop, sản phẩm nông nghiệp được trưng bày để giới thiệu đến đại biểu tham gia Hội nghị. Trong không gian trưng bày, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tổ chức hướng dẫn cài đặt App du lịch Bình Dương và trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, các tuyến điểm du lịch, các sản phẩm làng nghề truyền thống như: tranh sơn mài, gốm sứ, mây tre đan, guốc mộc…

Qua đó cung cấp thông tin cho đại biểu và du khách về những sản phẩm du lịch đặc sắc của Bình Dương, đặt biệt là các sản phẩm du lịch gắn liền với loại hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao.

                                                                                                  Trung tâm XTDL