Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Ngày 28/01/2015 vừa qua. Tổng cục du lịch đã nhận được công văn số 427/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam bằng tàu biển.

Ngày 02/02/2015 Tổng cục Du lịch nhận được công văn số 377/TCI-QLXNC ngày 28/01/2015 của Tổng cục An ninh, Bộ Công an hướng dẫn trình tự thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào du lịch Việt Nam bằng tàu biển.

binh duong image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm