Thông báo gia hạn thời gian nhận bài viết tham gia cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương” năm 2022

Nhằm tiếp tục phát động cuộc thi một cách sâu rộng và thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận bàI dự thi

1. Thời gian

- Thời gian nhận bài dự thi: 17h00’, ngày 03/10/2022 (Thứ Hai).

- Thời gian chấm điểm và tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau

2. Địa điểm tiếp nhận bài dự thi

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 239, Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3 855 636 – 0963 640 399 Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa  – Viên chức phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch. Email: thongtindulichbd@gmail.com.

Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương: dulichbinhduong.org.vn.

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

                                                                                      Trung tâm Xúc tiến Du lịch