Không tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2021

Ngày 15/10/2021, Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 960/SVHTTDL-QLDL về việc không tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV, năm 2021.

Theo kế hoạch dự kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2021 vào tháng 12/2021 nhằm giới thiệu, quảng bá ẩm thực Bình Dương và ẩm thực Vùng Đông Nam Bộ đến du khách gần xa. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống Covid-19; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 5057/UBND-VX ngày 05/10/2021 về việc không tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2021.

Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương thông báo không tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2021, đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực trong và ngoài tỉnh biết.

Xem thông tin chi tiết đính kèm