Kỹ thuật chế biến món ăn Âu

Video Hướng dẫn Kỹ thuật chế biến món ăn Âu do Dự án Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam thực hiện, nhằm giới thiệu những kỹ năng cơ bản mà các đầu bếp cần có.

binh duong image