Mời tham gia đề cử các nhà hàng, quán ngon tiêu biểu của địa phương năm 2024

Hành trình tìm kiếm và quảng bá hệ thống nhà hàng, quán ngon nổi tiếng của 63 tỉnh, thành Việt Nam năm 2024

Hành trình tìm kiếm và quảng bá hệ thống nhà hàng, quán ngon nổi tiếng của 63 tỉnh, thành Việt Nam năm 2024 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam triển khai nhằm tìm kiếm và giới thiệu các nhà hàng, quán ngon tiêu biểu của địa phương để chọn lọc đưa vào TOP 200 nhà hàng, quán ngon của địa phương năm 2024.

Thông tin đề cử các nhà hàng, quán ngon tiêu biểu của địa phương vui lòng gửi về Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương trước ngày 25/6/2024. Địa chỉ: Số 239, đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Email: thongtindulichbd@gmail.com, điện thoại: 0274.3855.636.

Thông tin hướng dẫn đề cử và mẫu đăng ký đề cử xem tại đây:

- Thông tin Hướng dẫn

- Mẫu đăng ký.

                                                             Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)