Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2024

Trung tâm vừa ban hành Công văn số 18/TTXTDL-TTXTDL ngày 10/5/2024 về việc Thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2024

Thực hiện Công văn số 569/SVHTTDL-QLDL ngày 07/5/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc triển khai kích cầu du lịch nội địa năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với du khách về Chương trình “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương (Trung tâm) đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Cung cấp địa chỉ website của đơn vị về Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương để tạo sự kết nối giữa website du lịch của tỉnh với các đơn vị, hoặc các đơn vị chủ động kết nối với webtite du lịch của tỉnh theo địa chỉ: dulichbinhduong.org.vn, App du lịch Bình Dương tại địa chỉ: dulich.binhduong.gov.vn; tourism.binhduong.gov.vn.

2. Cung cấp các thông tin giới thiệu về sản phẩm dịch vụ, các ấn phẩm truyền thông, video, hình ảnh du lịch (file có chất lượng) và các chương trình tour, tuyến du lịch,…

3. Phối hợp với Trung tâm tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Bình Dương hoặc trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh.

4. Thường xuyên thực hiện quảng bá thông tin về các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch do đơn vị tổ chức, các sản phẩm du lịch mới; các hoạt động kích cầu du lịch hưởng ứng Chương trình “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”,...

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                                         Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)