Thông báo Danh sách thí sinh tham gia vòng Chung kết cuộc thi “Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2022

Danh sách thí sinh tham gia vòng Chung kết cuộc thi “Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2022