Thông báo gia hạn thời gian nhận Đề cương bài Thuyết minh, giới thiệu tham gia cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch Bình Dương" năm 2022

Thông báo số 01/TB-BTC ngày 29/7/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu tham gia cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch BD"

Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận Đề cương bài thuyết minh, giới thiệu tham gia cuộc thi như sau:

1. Thời gian

- Thời gian nhận đề cương bài dự thi: đến 17h00’, ngày 05/8/2022 (Thứ Sáu).

- Thời gian công bố danh sách thí sinh vào vòng loại, thời gian diễn ra vòng Loại và vòng Chung kết cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau

2. Địa điểm tiếp nhận Đề cương bài thuyết minh, giới thiệu

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 239, Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3 855 636 – 0963 640 399 Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa  – Viên chức phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch. Email: thongtindulichbd@gmail.com.

Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương: dulichbinhduong.org.vn.

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

                                                                                                       Trung tâm Xúc tiến Du lịch