Thông báo gia hạn thời gian Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên

Ban Tổ chức cuộc thi Thông báo gia hạn thời gian Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên

Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung và số lượng các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) đáp ứng yêu cầu đã đề ra, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) gia hạn thêm thời gian cho các cá nhân, tập thể gửi các tác phẩm tham gia dự thi đến hết ngày 31/10/2023.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phố Tân Uyên, địa chỉ: tanuyen.binhduong.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02743.656.350 (Phòng Văn hóa và Thông tin Tân Uyên) hoặc số điện thoại: 0965928988 (Chuyên viên Nguyễn Văn Cường) để được tư vấn, hỗ trợ./.

Xem chi tiết: Tại đây

                                            Trung tâm Xúc tiến Du lịch