Thông tin về cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Công văn 1695/SVHTTDL-QLDL ngày 10/10/2023 về việc cung cấp thông cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Kế hoạch số 3737/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về Đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023.

Để hỗ trợ thông tin cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và du khách trong thời gian diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cung cấp thông cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

                                    Đồi chè huyện Tân Uyên

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                    Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)