Chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ Quý Iv năm 2023

Thông tin về chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ Quý Iv năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ triển khai Chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ Quý IV năm 2023 với nội dung như sau:

Thời gian áp dụng: từ 01/10/2023 đến 31/12/2023

Điều kiện áp dụng đối với khách đoàn từ 10 người trở lên.

Các gói dịch vụ:

+ Đối với khách sạn: giảm giá phòng từ 10% - 60% (đối với dịch vụ lưu trú); giảm giá ít nhất 10% dịch vụ ăn uống, ít nhất 20% gia thuê hội trường so với giá nêm yết.

+ Đối với các nhà hàng: giảm giá từ 5% 10% so với giá nêm yết/ giá trên hóa đơn thanh toán.

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế: giảm giá ít nhất từ 5% giá dịch vụ trong chương trình tour du lịch nội địa và quốc tế.

+ Đối với doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch: giảm giá từ 5% -10% so với giá nêm yết.

+ Đối với các khu, điểm du lịch: giảm giá từ 10% - 20% các dịch vụ tại điểm du lịch so với giá nêm yết.

+ Đối với các siêu thị và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP: giảm giá ít nhất từ 5% trên hóa đơn thanh toán hoặc từ ừ 5% -30% khi mua từ 5 - 30 sản phẩm trở lên.

+ Đối với công ty tổ chức sự kiện: giảm giá ít nhất 5% các gói dịch vụ Team building, mice tour, quay phim chụo ảnh đoàn khách.

Xem chi tiến đính kèm: Tại đây