Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất việc tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19 đang diễn biến phức tạp, ngày 25 tháng 02 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 270/SVHTT-QLVH&DSVH về việc thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô – Long Hải năm 2021.