Phát động cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021

Với mục đích chọn ra 1 tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu có ý nghĩa, có tính đặc thù cao, thể hiện sự nổi bật, có sức hấp dẫn và mang lại lợi thế cạnh tranh cho du lịch Mộc Châu, hướng đến xây dựng “thương hiệu du lịch Mộc Châu”. Ngày 02 tháng 3 năm 2021, UBND H. Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021.

- Thời gian tổ chức từ 01/04/2021 - 01/08/2021, nhận các tác phẩm tham gia dự thi (tính theo dấu bưu điện).

- Từ 15/8 - 02/9/2021 Tổ chức chấm và trao giải cuộc thi.

- Giải thưởng, gồm 01 giải nhất trị giá 30.000.000 đồng và 04 giải khuyến khích.

- Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam.

- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.866.040.