Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương thông báo Cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Tỉnh Tuyên Quang hiện đang phát động và tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch là một trong những yếu tố góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, khuyến khích chi tiêu và quảng bá hình ảnh du lịch hiệu quả. Tỉnh Tuyên Quang hiện đang phát động và tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Cuộc thi nhằm lựa chọn ra 20 sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch có ý nghĩa, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của du lịch tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các đơn vị (cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề,…) hoạt động hợp pháp trên địa bàn cả nước có ý tưởng, khả năng thiết kế, sáng tạo, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm lưu niệm hoàn chỉnh, các sản phẩm đặc trưng làm quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều có thể tham gia dự thi và không hạn chế số lượng tác phẩm.

Thời gian:

Thời gian phát động cuộc thi: Từ tháng 4/2022.

Thời gian nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 01/8/2022 đến 15/8/2022.

Thời gian chấm giải:Từ ngày 16/8/2022 đến ngày 30/8/2022.

Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: tháng 9, 10 năm 2022.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng/giải; 01 giải Nhất trị giá: 15.000.000đ/giải; 03 giải Nhì trị giá: 10.000.000đ/giải; 05 giải Ba trị giá: 7.000.000 đ/giải; 10 giải Khuyến khích trị giá: 3.000.000đ/giải. Ngoài các giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ xem xét, bổ sung thêm số lượng giải thưởng. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và công bố sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang trong tháng 9 năm 2022.

Ban Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch ”tỉnh Tuyên Quang năm 2022 kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch - Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 4, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073 818 792.

Hoặc: Bà Nguyễn Thị Hải - Điện thoại: 0913 343 190.

           Bà Phạm Thị Hương - Điện thoại: 0985 949 388.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, Thể lệ dự thi xin truy cập website: http://www.dulichtuyenquang.gov.vn hoặc http://www.lehoithanhtuyen.com.vn.