Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Xem thêm

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xem thêm

Luật Du lịch

Luật Du lịch

Xem thêm

Quyết định 207/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2012

Quyết định 207/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2012

Xem thêm