Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương

Trung tâm Xúc tiến Du lịch vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTXTDL ngày 04/8/2023 về Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân

Xem thêm

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Xem thêm

Triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Xem thêm

Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022"

Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022"

Vừa qua Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1950/KH-SDL ngày 09/11/2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi mở rộng

Xem thêm

Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1347/SVHTT&DL-QLDL ngày 17/6/2022

Xem thêm