Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Xem thêm

Triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Xem thêm

Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022"

Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022"

Vừa qua Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1950/KH-SDL ngày 09/11/2022 tổ chức cuộc thi "Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi mở rộng

Xem thêm

Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1347/SVHTT&DL-QLDL ngày 17/6/2022

Xem thêm

Quảng Trị ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá  Quảng Trị” năm 2022

Quảng Trị ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022

Ngày 9/6/2022 vừa qua Ban Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” đã ban hành văn bản số 2618/TL-BTC về Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch

Xem thêm