Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Tỉnh Sơn La thông báo bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1347/SVHTT&DL-QLDL ngày 17/6/2022

Xem thêm

Quảng Trị ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá  Quảng Trị” năm 2022

Quảng Trị ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022

Ngày 9/6/2022 vừa qua Ban Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” đã ban hành văn bản số 2618/TL-BTC về Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch

Xem thêm

Mời đại diện đơn vị tham gia Ban Tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022

Mời đại diện đơn vị tham gia Ban Tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn số 469/SVHTTDL-TTXTDL ngày 25/5/2022

Xem thêm

Thông báo về việc tiếp nhận 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL

Thông báo về việc tiếp nhận 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL

Thông báo số 01/TB-SVHTTDL ngày 05/01/2021 của SVHTTDL tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Xem thêm

Chấp thuận chủ trương tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022

Chấp thuận chủ trương tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022

Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 19/UBND-VX v/v chủ trương tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV/2022

Xem thêm