Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã có công văn số 251/SVHTTDL-TTXTDL Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020 gửi các Sở Ban ngành, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện thị trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh thành, các Trường Đại học, Cao Đẳng và các Công ty thiết kế quảng cáo, cơ quan báo đài,…

binh duong image

Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Bình Dương thông qua các hình thức truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác để giới thiệu và thu hút khách du lịch đến với Bình Dương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020 với mục đích tìm kiếm, lựa chọn biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) du lịch tỉnh Bình Dương phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch Bình Dương trong giai đoạn mới; biểu trưng du lịch Bình Dương đảm bảo có tính khái quát cao, tính thẩm mỹ, tính đặc thù của ngành du lịch Bình Dương để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Bình Dương, đưa hình ảnh du lịch Bình Dương xuất hiện ấn tượng trên hệ thống ấn phẩm và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hấp dẫn du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương kính đề nghị quý đơn vị hỗ trợ quảng bá và khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các bạn đoàn viên thanh niên và người dân tham gia cuộc thi.

Mọi thông tin quảng bá Du lịch Bình Dương và cuộc thi này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương: www.dulichbinhduong.org.vn. Địa chỉ: 239, Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại: 0274 3 855 636. Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

XTDL