Thông báo Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Tân Uyên

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Tân Uyên nhằm lựa chọn một biểu trưng (logo) tiêu biểu thể hiện nét đặc trưng riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội của thị xã Tân Uyên để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

binh duong image

Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vào việc tham gia sáng tác biểu trưng (Logo) thị xã Tân Uyên. Với chủ đề Biểu trưng (Logo) thể hiện đặc trưng về địa lý, con người, lịch sử truyền thống, kinh tế, văn hóa xã hội của thị xã Tân Uyên.

Theo đó, đối tượng tham gia là các tác giả chuyên và không chuyên, các tổ chức, cá nhân có khả năng thiết kế (Logo) trong và ngoài tỉnh. Mỗi tác phẩm dự thi phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn và 02 mẫu thiết kế nhỏ, 01 mẫu trắng đen và 01 mẫu màu trong cùng một trang giấy A4 nền trắng, không dòng kẻ.

Tên tác phẩm dự thi không được ký tên hoặc đánh dấu ký hiệu, mặt sau ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 04/9/2020 đến hết ngày 15/12/2020 (Các tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ thời gian trên dấu của bưu điện). Công bố kết quả và trao giải từ ngày 20/01/2021 đến 31/01/2021.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Phòng VH&TT thị xã Tân Uyên, địa chỉ khu phố 2, P.Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, tỉnh BD.

Điện thoại (02743).642.067. Email:vhtttanuyen@binhduong.gov.vn.

Hình thức gửi bài dự thi: gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Cơ cấu giải thưởng, giải nhất 100 triệu đồng và 3 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi vui lòng truy cập website: https://www.binhduong.gov.vnhttp://tanuyen.binhduong.gov.vn