Thông tin hỗ trợ về các tuyến xe buýt, xe khách trong tỉnh Bình Dương

Hỗ trợ du khách các thông tin cần thiết về các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh và xe khách liên tỉnh từ Bình Dương đi đến các tỉnh thành trong nước.

binh duong image

Số điện thoại hỗ trợ:

+ Trung tâm Quản lý hành khách công cộng: (0274) 2 240 577 (hỗ trợ thông tin về các tuyến xe buýt)

+ Bến xe khách Bình Dương: (0274) 3 822 057 (hỗ trợ về các tuyến xe khách)