Tái bản ấn phẩm "Bình Dương - Du lịch Thể thao"

Ấn phẩm tái bản được cập nhật nội dung, hình ảnh giới thiệu về các địa điểm du lịch thể thao nổi bật của Bình Dương.

Thông tin chi tiết ấn phẩm đính kèm.

                                                                                                 Trung tâm Xúc tiến Du lịch