Ấn phẩm "Bình Dương - Du lịch công nghiệp"

Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh có số lượng và chất lượng khu công nghiệp đứng đầu cả nước. Các khu công nghiệp này đã phát huy công năng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước rất hiệu quả, tạo đòn bẩy đưa Bình Dương phát triển nhanh theo hướng công nghiệp và trong đó ngành dịch vụ đóng vai trò chủ đạo. Tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp với 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 789.91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4% (Theo:baobinhduong). Vì thế, Bình Dương có tiềm năng phát triển du lịch công nghiệp rất lớn. Đây là loại hình du lịch còn khá mới mẻ, tuy nhiên các sản phẩm du lịch công nghiệp đã và được ngành du lịch của tỉnh Bình Dương chú trọng đầu tư phát triển.

Ấn phẩm du lịch công nghiệp giới thiệu tổng quan về các khu, cụm công nghiệp nổi bật của tỉnh cùng một số địa điểm tham quan và tìm hiểu về dây chuyền sản xuất các sản phẩm công nghiệp hiện đại: Trung tâm Thương mại Minh Sáng plaza, Nhà máy Fito Pharma, Công ty Yakult,...

Một số hình ảnh về ấn phẩm:

 

xem chi tiết đính kèm tại đây